Nhà sáng lập:

Founder Bùi Thế Tiến

CO-Founder: Phùng Vũ Tùng

Sơ đồ tổ chức:

so do to chuc datmay.net