DATMAY cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của mọi khách hàng và đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và lưu trữ được thực hiện theo quy định của pháp luật cụ thể như sau:

Thu thập thông tin

Khi bạn truy cập trang web của datmay chúng tôi có thể thu thập địa chỉ Ip, thời gian truy cập, các thao tác bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nhằm nghiên cứu hành vi người dùng để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và phướng thức mua hàng của khách hàng đặt mua sản phẩm

Sử dụng thông tin

Datmay sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, tương tác và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoiaf ra chúng tôi còn sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện website của chúng tôi nhằm cải thiện trải ngiệm của người dùng.

Datmay không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ 3 mà không có được sự đồng ý của khách hàng

Bảo mật thông tin

Datmay sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ cao để mã hóa thông tin khách hàng. Việc quản lý và bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi sự truy cập trái phép của bên thứ 3 luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đâu.

Chính sách bảo mật của datmay nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng về đạo đức cũng như pháp luật để bảo vệ thông tịn của bạn mong rằng bạn sẽ có những trải nghiệm mua sắn an toàn và tin cập trên website của chúng tôi